świecznik, pięcioramienny, mosiężny, 5 ramienny, Paź, piątka listki, piątka skośna, piątka wodnik,